Karakia to begin construction of our new school
May 17, 2017
 

Wednesday 17 May 2017

Blessing of the Construction Site and the people involved.

Karakia mo te whenua wahi

Ko Ranginui Ko Papatuanuku Ka Puta ko Rongo
Ko Tane mahuta Ko Tangaroa Ko Tumatenga
Ko Haumiateketeke
Ko Tawhirimatea Tokona te Rangi ki runga Ko
Papatuanuku ki raro Ka puta te ira tangata
Ki te whai ao, ki te ao marama repeat E rongo whakairia ake ki runga

Kia tina! Tina! HUI E TAE KI E

Staff, students, Board of Trustees' Representatives, Architects and Builders gathered from 6:45 to bless the commencement of the the Demolition of the old and the new building of the school at Aotea College.